Olle Wilson

Olle Wilson, född 1964, uppvuxen i Stockholm och Sundsvall. Fil. dr i konstvetenskap. Medlem i Sveriges författarförbund. Verksam som skribent och fotograf i böcker, dagspress och månadstidningar. Bor i Huddinge och driver företaget Skriv & Skruv sedan 1994. Firmanamnet Skriv & Skruv speglar verksamhetens aktiviteter i gränstrakterna där teori och praktik möts.