Murar av ljus

MURAR AV LJUS

Av Olle Wilson, text och foto
Byggförlaget 2004

Glasbetong har under 1900-talet varit ett starkt ljusfenomen i svensk arkitektur. Med sin avancerade ljushantering gav glasbetong en särpräglad karaktär åt offentliga byggnader som skolor och simhallar eller i industrifastigheter. Också i mindre sammanhang var glasbetongen populär. I korvkiosken satt ofta murade glasklumpar och skapade lågmäld feststämning. Svenska hem försågs ofta med glasblock i källarvåningen eller som ljusinsläpp intill ytterdörren. I denna bok skildras historien om glasbetong – från industriernas katedraler av glas till dagens duschhörnor.